Nasz brzuch codziennie narażony jest na działanie szkodliwych czynników, na które często nie mamy zbyt dużego wpływu. Nie możemy się także przed nimi ustrzec, ale możemy jak najlepiej