Aminokwasy to organiczne związki chemiczne, stanowiące budulec białek. Każdy aminokwas składa się z grupy aminowej i kwasowej połączonych przez wiązanie peptydowe. Białka składają się z różnych sekwencji aminokwasów